Τομείς Δράσης

Το Δικηγορικό Γραφείο Τζεβελέκος & Συνεργάτες δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα του Δικαίου, προσφέροντας υπεύθυνες υπηρεσίες σε όλους σχεδόν τους κλάδους του, ήτοι: