Οι Συνεργάτες του Γραφείου

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ

Διετέλεσε Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και Συμβουλίω της Επικρατείας. Άσκησε μαχόμενη και συμβουλευτική δικηγορία για πάνω από 50 έτη στο σύνολο της δικηγορικής ύλης. Σήμερα πλαισιώνει συμβουλευτικά το Γραφείο.

2014: Παραίτηση από τα Μητρώα Δικηγόρων ΔΣΑ.
Λήψη τίτλου Επιτίμου Δικηγόρου από τον ΔΣΑ.
1961: Εγγραφή στα Μητρώα Δικηγόρων του ΔΣΑ.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις. Ασκεί κυρίως συμβουλευτική δικηγορία σε θέματα προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ακαδημαϊκές του μελέτες έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή και ελληνικά νομικά περιοδικά από έγκριτους εκδοτικούς οίκους.

2013: Διδάκτορας Νομικής, Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο.
2006: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη νομική έρευνα (MRes in legal research), Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο.
2005: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην ευρωπαϊκή πολιτική και διοίκηση (MA in European Political and Administrative Studies), Κολέγιο της Ευρώπης.
2004: Εγγραφή στα Μητρώα Δικηγόρων του ΔΣΑ.
2003: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο διεθνών οργανισμών (DEA, Droit International et Organisations Internationales), Πανεπιστήμιο Παρίσι 1, Πανθεόν–Σορβόννη.
2002: Αποφοίτηση από το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών (Ν.Ο.Π.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).
Γλώσσες επικοινωνίας: Αγγλικά και Γαλλικά.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και Συμβουλίω της Επικρατείας. Ασκεί μαχόμενη και συμβουλευτική δικηγορία με έμφαση στο Ποινικό Δίκαιο. Διδάσκει ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Σ.Α.Ε.Α.).

2011-: Αναπληρωτής Καθηγητής Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου, Ποινικής Δικονομίας και Επιστημονικής Αστυνομίας – Ανακριτικής στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Σ.Α.Ε.Α.).
2010-: Υποψήφιος Δ.Ν., Νομικής Αθηνών, Τομέα Ποινικών Επιστημών, (Ν.Ο.Π.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).
2008: - Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις Ποινικές Επιστήμες (Ποινικό Δίκαιο – Ποινική Δικονομία) του Τομέα Ποινικών κ΄ Εγκληματολογικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. του Ε.Κ.Π.Α..
- Εγγραφή στα Μητρώα Δικηγόρων του ΔΣΑ.
2006: Αποφοίτηση από το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών (Ν.Ο.Π.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).
Γλώσσες επικοινωνίας: Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.
  • Από το 2012 μέλος της Ελληνικής Εταιρείας του Δικαίου της Υγείας (Ε.Ε.Δ.Υ.).
  • Από το 2010 μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου (Ε.Ε.Π.Δ.).

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΩΤΑΣ

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και Συμβουλίω της Επικρατείας. Ασκεί από το έτος 2003 μαχόμενη και συμβουλευτική δικηγορία στο σύνολο της δικηγορικής ύλης και ιδίως στους τομείς του Ποινικού Δικαίου, του Εργατικού Δικαίου, του Οικογενειακού Δικαίου, του Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης και των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

2005: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις Ποινικές Επιστήμες (Ποινικό Δίκαιο – Ποινική Δικονομία) του Τομέα Ποινικών κ΄ Εγκληματολογικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. του Ε.Κ.Π.Α..
2003: Εγγραφή στα Μητρώα Δικηγόρων του ΔΣΑ.
2001: Αποφοίτηση από το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών (Ν.Ο.Π.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).
Γλώσσες επικοινωνίας: Αγγλικά και Γερμανικά.

ΜΑΡΙΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ασκούμενη Δικηγόρος.

2014: - Εγγραφή στα Μητρώα ασκουμένων Δικηγόρων του ΔΣΑ.
- Αποφοίτηση από το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών (Ν.Ο.Π.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).
Γλώσσες επικοινωνίας: Αγγλικά και Γερμανικά.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Μετά από 50 χρόνια ενεργούς δράσης και παρουσίας στην ελληνική κοινωνία, το Δικηγορικό Γραφείο Τζεβελέκος & Συνεργάτες έχει εδραιώσει σχέσεις με επίλεκτους εξωτερικούς Συνεργάτες - Συμβούλους της ημεδαπής και της αλλοδαπής και συγκεκριμένα με Ακαδημαϊκούς, Δικηγορικά Γραφεία του εξωτερικού, Οικονομολόγους, Πολιτικούς και Μηχανολόγους Μηχανικούς, Λογιστές, Πραγματογνώμονες, Μεσίτες, Φοροτέχνες κλπ. Οι συνεργασίες μας αυτές, σε συνδυασμό με την άριστη επιστημονική κατάρτιση των Συνεργατών μας εγγυώνται το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα σε κάθε υπόθεση και σε όλους σχεδόν τους κλάδους δικαίου.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Το Δικηγορικό Γραφείο Τζεβελέκος & Συνεργάτες, εξ’ άλλου, φημίζεται για την άριστη γνώση του στο Συμβολαιογραφικό-Φορολογικό Δίκαιο, την οποία απέκτησε από τη μακροχρόνια συνεργασία του με την τ. Συμβολαιογράφο Αθηνών Κωνσταντίνα Τζεβελέκου - Παπαϊωάνου και την οποία διατηρεί και επεκτείνει μέσω της συνεργασίας του, πλέον, με τη Συμβολαιογράφο Αθηνών Αικατερίνη Βασ. Τριχιά trichia@tzevelekos-law.gr.

Η τελευταία έχει διοριστεί αρχειοφύλακας των αρχείων των τ. Συμβολαιογράφων Αθηνών : Κωνσταντίνας Τζεβελέκου-Παπαϊωάννου, Γεωργίου Μαρινάκη, Παναγιώτη Λαζαράτου, Δημήτριου Καραγιάννη και Στυλιανής Αντωνάτου.