Η Ιστορία του Γραφείου

Το 1965 ο Παναγιώτης Δ. Τζεβελέκος ιδρύει το Δικηγορικό του Γραφείο στην Αθήνα, ενώ το 1979 το μεταστεγάζει στην έδρα μας επί της οδού Σανταρόζα, στην πλατεία Δικαιοσύνης, ακριβώς απέναντι από το ιστορικό νεοκλασικό κτίριο, όπου στεγάζονταν το Πρωτοδικείο Αθηνών, μέχρι τη μεταφορά του στα κτίρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. O Παναγιώτης Δ. Τζεβελέκος πλαισιώνεται από συνεργάτες Δικηγόρους αλλά και από τη Συμβολαιογράφο Αθηνών Κωνσταντίνα Τζεβελέκου-Παπαϊωάννου. Το Γραφείο δραστηριοποιείται σε ευρύ φάσμα της δικηγορίας, με έμφαση στο Αστικό Δίκαιο και ιδίως στο Εμπράγματο Δίκαιο και στη διαχείριση ακινήτων.

Τη δεκαετία του 2000 ο Παναγιώτης Δ. Τζεβελέκος εντάσσει στο ανθρώπινο δυναμικό του Γραφείου του τους εξειδικευμένους στην ημεδαπή και αλλοδαπή υιούς του, Δικηγόρο Δ.Ν. Βασίλη Π. Τζεβελέκο και Δικηγόρο υποψήφιο Δ.Ν Γιώργο Π. Τζεβελέκο, στους οποίους, προοδευτικά, μεταλαμπαδεύει τη σωρευμένη εμπειρία του από την ευδόκιμη και πολυετή άσκηση της δικηγορίας. Το Γραφείο, διατηρώντας την εδραιωμένη θέση του, ιδίως στο Εμπράγματο Δίκαιο και στο ακίνητο, διευρύνει τους τομείς δράσης του και τη φήμη του, στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο, αλλά και σ’ άλλους κλάδους του ελληνικού δικαίου με έμφαση στο Ποινικό Δίκαιο.